04-6523450  
ביטוח חיים,  פנסיה, פיננסים וחיסכון 


ביטוח חיים הינו שם כולל  של מגוון מוצרי ביטוח הבאים לתת מענה ופתרון למקרים בהם מבוטח  אינו יכול 
לעבוד בשל מחלה או נכות וכן מענה למשפחה ,חלילה במקרה של מוות. תחת ביטוח החיים נמצאים 
פתרונות שונים הכוללים בתוכו מוצרי ביטוח הנותנים מענה לבעיות אלו:

 • ביטוח חיים , ביטוח לפיצוי  למקרה מוות, אשר מטרתו לספק למשפחתכם ביטחון כלכלי במקרה של אסון.
 • אובדן כושר עבודה המעניק  פיצוי חודשי במקרה שהמבוטח אינו יכול לעבוד מפאת בעיה רפואית הנובעת ממחלה או תאונה
 • ביטוח נכות – פיצוי חד פעמי, על פי בקשת המבוטח, המעניקה סכום פיצוי במקרה של נכות תאונתית לצמיתות.
 • פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה - פיצוי חד פעמי, על פי בקשת המבוטח, המעניק סכום פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה .

 

פנסיה הוא שם כולל  למכלול דרכים שנועדו להבטיח לאדם העובד ,בין אם הוא שכיר או עצמאי,
מענה לשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס (ולפרנס את משפחתו) מעבודתו:

 • נכות אשר פוגעת בכושר העבודה או מבטלת אותו כליל.
 • זיקנה המביאה ליציאתו של העובד ממעגל העבודה.
 • מוות המותיר את השאירים ללא מפרנס.

לביטוח פנסיוני משמשים כלים מגוונים, ובהם:

 • קרן פנסיה
 • ביטוח מנהלים.
 • קופת גמל לתגמולים


פיננסים 
תחת הכותרת פיננסים  אנו מוצאים מספר אפיקים , אשר מותאמים בהתאם לצרכי הלקוח והסטטוס 

המקצועי שלו בין אם שכיר או עצמאי.

 • קופת גמל.
 • קרן השתלמות.
 • חיסכון פיננסי.

לקבלת מידע נוסף הנך מוזמן/ת ליצור עמנו קשר.בניית אתרים - טואול