04-6523450  ביטוח דירה ומשכנתא


כאשר מדובר בביטוח הדירה, החוכמה היא לתאם את הפוליסה בדיוק לצרכים ולדרישות החדשות של הלקוחות.

הסוכנות מציעה מוצרי ביטוח דירה הכוללים כיסוי ביטוח למבנה הבית ולתכולה. פוליסת הדירה הינה
"פוליסה תיקנית" (על פי תקנון)  ומרכיבי הביטוח מורחבים בין היתר לכיסוי כנגד אירועים ומקרים הנובעים מ:

ü       נזקי אש.

ü       נזקי  גניבה, פריצה ושוד.

ü       צד שלישי 

ü       חבות מעבידים

ü       נזקי מים- נזקי צנרת והצפה.

ü       נזקי טבע.

ü       רעידת אדמה (אופציונאלי)

ü       הרחבת כיסוי מיוחדת לביטוח הינה  "ערך מוסכם" למבנה (נקרא ערך קרקע בעבר).

את ביטוח הדירה ניתן לרכוש בשלמותו או חלקים ממנו. וחשוב לעדכן ולהתאים את הביטוח על פי הצורך.

ביטוח משכנתא :
משכנתא היא שעבוד של נכס לטובת הבנק, כבטוחה לקבלת הלוואה.
ולכן הבנק דורש כבטחון נוסף גם לבטח את הנכס ואת הלווים

ביטוח משכנתאות מורכב משני תחומים:

v    ביטוח חיים, עבור כל אחד מהלווים (בני הזוג או יחיד/ה) ביטוח זה מבטיח לבנק כי במקרה מוות
של אחד הלווים או שניהם, חברת הביטוח תשלים את החוב לבנק.

v    ביטוח מבנה, המבטח את שלמות הנכס. ביטוח המבנה אחראי גם על כיסוי נזקים נוספים שעשויים
לצוץ במבנה כגון נזקי אש, צנרת ורעידת אדמה.


לקבלת מידע נוסף הנך מוזמן/ת ליצור עמנו קשר.

בניית אתרים - טואול